Eigen bedrijf starten in België

Eigen bedrijf beginnen

Indien u in België een eigen bedrijf wilt starten als zelfstandige dan zijn er verschillende ondernemingsvormen die opgericht kunnen worden.

Een eenmanszaak is veruit de eenvoudigste vorm hiervan maar biedt minder bescherming. Wenst beperkt aansprakelijk te zijn dan kan u eerder kiezen voor een vennootschap zoals een Besloten Vennootschap.

Startupsolutions kan helpen in de keuze van de correcte ondernemingsvorm in samenspraak met uw boekhouder.

Hoeveel kost het om een bedrijf te starten in België?

De kostprijs van een bedrijf te starten hangt af van welke ondernemingsvorm u wenst op te richten. Er zijn verschillende mogelijkheden: eenmanszaak, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, … Afhankelijk daarvan kan Startupsolutions u de correcte totaalprijs bezorgen voor de opstart hiervan.

Kan je zomaar een eigen bedrijf beginnen?

Om in België een eigen onderneming op te starten moet u minstens 18 jaar zijn en uw burgerrechten bezitten.  Wanneer u start in het Brussels of Waals Gewest dan moet er tevens aangetoond worden dat u voldoende kennis heb van bedrijfsbeheer via een diploma of via iemand anders. In Vlaanderen is deze verplichting niet van toepassing.

Daarnaast zijn sommige beroepen gereglementeerd in het Brussels of Waals gewest. Dit wil zeggen dat er een specifiek diploma nodig is om het beroep te mogen uitoefenen. Enkele voorbeeld hiervan zijn: Bouwactiviteiten, schoonheidsverzorging, kapper, opticien, bakker, …). Startupsolutions kan u adviseren of u al dan niet een bepaald diploma nodig hebt voor de uitoefening van uw activiteit.

Hoeveel geld heb je nodig om een bedrijf te starten?

Afhankelijk van welke ondernemingsvorm u wenst op te richten is er een bepaald vermogen nodig. Voor een eenmanszaak op te starten is er geen verplicht minimumbedrag die ergens gestort moet worden.

Bij een vennootschap dient er wel een bedrag gestort te worden bij oprichting. Het bedrag daarvan hangt af van de activiteit die u wenst uit te oefenen en de investeringen die erbij te pas komen. Uw boekhouder kan u daarin verder adviseren.

Hoe start ik een bedrijf zonder geld?

De enige ondernemingsvorm die zonder een bepaald vermogen opstart kan worden is een eenmanszaak. De enige kostprijs die hieraan verbonden is, is de kostprijs voor de opstartformaliteiten.

Er is dus geen minimumkapitaal nodig om de eenmanszaak te mogen oprichten.

Hoe begin je je eigen kleine bedrijf?

Om uw eigen bedrijf op te starten dienen volgende stappen doorlopen te worden:

 1. Kies de geschikte ondernemingsvorm

Afhankelijk van uw activiteit en de inkomsten die u voorziet kan u kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Startupsolutions kan in samenspraak met uw boekhouder de geschikte vorm voorstellen.

 1. Indien een vennootschap: Richt een vennootschap
 2. Open een bankrekening op naam van uw onderneming
 3. Vraag een ondernemingsnummer aan
 4. Activeer uw ondernemingsnummer bij de BTW-administratie
 5. Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige
 • Startupsolutions kan u bij elke stap volledig begeleiden en het nodige doen!

Hoeveel verdient een ondernemer in België?

Het bedrag dat een ondernemer verdient in België hangt af van wat de activiteit is en hoeveel er gewerkt wordt. Als zelfstandige in België hou je ongeveer 45% over van wat je verdient. Er moet namelijk rekening gehouden worden met verschillende belastingen op uw inkomen:

 • BTW
 • Personenbelasting
 • Sociale bijdragen
 • Provinciebelastingen
 • Gemeentebelastingen

Deze laatste 2 zijn belastingen die de provincie en gemeente kunnen opleggen, maar hangt af van waar u als zelfstandige gevestigd bent.

Hoeveel kan ik lenen voor een eigen zaak?

Het bedrag dat u kan lenen zal afhangen van verschillende factoren. Hiervoor neemt u best contact op met uw bank om daar verdere informatie in te winnen.

Als u werkloos bent, in Vlaanderen gevestigd bent en u een eigen zelfstandige zaak wenst te starten dan kan u wel beroep doen op de Startlening van PMV/z. Dit is een bedrag van 100.000 EUR maximum die geleend kan worden met een vaste intrestvoet van 3% per jaar voor een looptijd van maximum 10 jaar.

Heb je een diploma nodig om een eigen bedrijf te starten?

Wanneer u in Vlaanderen gevestigd bent dan is er geen specifiek diploma nodig om een eigen bedrijf te starten. Afhankelijk in welke sector u actief bent kan het zijn dat de beroepsvereniging wel nagaat of u de geschikte attesten heeft, bv: Verpleegkundige, dokter, boekhouder, advocaat, notaris, …

Wanneer u in het Waalse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gevestigd bent dan moet u wel aantonen dat u over de kennis bedrijfsbeheer beschikt via een diploma.

Kan iedereen zelfstandig worden?

Iedereen die minstens 18 jaar is en zijn burgerrechten bezit kan een zelfstandige onderneming opstarten.

Wat komt er kijken bij een eenmanszaak?

De verplichtingen van een eenmanszaak zijn minimaal. De boekhouding die gevoerd moet worden is beperkt en de aangifte van belastingen gebeurd in de personenbelasting. Afhankelijk van de sector waarin u actief zou zijn kunnen eventuele bijkomende vergunningen of verplichtingen van toepassing zijn.

 

Aarzel niet ons om te contacteren als u vragen of opmerkingen hebt.

Bericht delen