Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

1.1 Offerte

 1. Startupsolutions zal per opdracht een offerte uitbrengen, waarin de aangevraagde diensten en bijbehorende kosten vermeld staan.
 2. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de offerte zijn 20 dagen geldig.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. De opdrachtgever dient de offerte voor akkoord te ondertekenen en aan Startupsolutions te retourneren om een daadwerkelijke overeenkomst tot stand te brengen.

1.2 Startdatum project

 1. Het project begint zodra de eerste aanbetaling is ontvangen (details hierover zijn opgenomen in de overeenkomst).
 2. De duur van het project wordt vermeld in de overeenkomst die u ontvangt samen met de offerte.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Startupsolutions kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.
 2. Startupsolutions verplicht zich om gedurende een periode van 15 dagen na oplevering van de website eventuele gebreken te herstellen, voor zover deze gebreken niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties door toedoen van Startupsolutions.
 3. De klant dient Startupsolutions binnen de gestelde garantieperiode schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken.

Artikel 3: Facturen

 1. Alle facturen zijn inclusief het vereiste BTW-bedrag.
 2. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
 3. U betaalt 50% vooraf en 50% na voltooiing van een project.
 4. Facturen worden telkens aan het einde van de maand verstuurd.
 5. Startupsolutions hanteert een standaardbetalingstermijn van 20 dagen na factuurdatum.

Artikel 4: Rappels facturen

1e herinnering:
De eerste herinnering ontvangt u 3 dagen na de vervaldatum. U krijgt 10 extra dagen om de factuur te betalen.

2e herinnering:
De tweede herinnering ontvangt u 1 dag na de vervaldatum van de 1e herinnering, waarbij een administratieve vergoeding van 30 euro in rekening wordt gebracht.
U krijgt dan een week de tijd om de factuur te betalen.

3e herinnering:
Indien het bedrag na de 2e herinnering niet binnen de afgesproken tijd wordt betaald, zal uw dossier worden overgedragen aan onze advocaat.

Ps: Achterstallige betaling
Bij openstaande/achterstallige betalingen heeft Startupsolutions het recht om de toegang tot uw e-mails, website en inhoud te blokkeren totdat het bedrag betaald is.
Er komen dossierkosten bij + 85 euro voor het opnieuw activeren van uw e-mails en het weer online plaatsen van uw website, mits betaling van de facturen.

Artikel 5: Onderhoud

 1. Er wordt een onderhoudskost van 2,50 euro per extra pagina in rekening gebracht.
 2. De duurovereenkomst is geldig voor een periode van 1 jaar en wordt automatisch verlengd, met de mogelijkheid om 1 maand van tevoren op te zeggen.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden.
 4. Opzegging kan plaatsvinden via een brief of e-mail.

Artikel 6: Exclusiviteit ontwerpkrediet

 1. Startupsolutions behoudt zich het recht voor om de tekst “webdesign door Startupsolutions” onderaan uw website te plaatsen.
 2. Indien u dit niet wenst, kan deze melding worden verwijderd tegen betaling van 365 euro (eenmalig).

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Startupsolutions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inhoud van de website die door u of een derde is toegevoegd.
 2. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) dat door u aan Startupsolutions wordt verstrekt, blijft eigendom van u als klant.
 3. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal, plugins) dat door Startupsolutions wordt verstrekt, blijft eigendom van Startupsolutions.
 4. U heeft altijd de mogelijkheid om dit materiaal tegen een bepaalde vergoeding volledig over te nemen.
 5. Startupsolutions is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die voortvloeien uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat in strijd is met de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

Artikel 8: Annulering van de overeenkomst

 1. Bij annulering van een lopend project heeft Startupsolutions het recht om een vergoeding te vorderen van 30% van het resterende bedrag.

Artikel 9: Beëindiging na oplevering van uw website

 1. Indien u de samenwerking met Startupsolutions wenst te beëindigen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk één maand voor het einde van het jaarcontract.
 2. De website en inhoud blijven altijd uw eigendom.
 3. Dit betekent dat Startupsolutions uw website alleen mag verwijderen met uw schriftelijke toestemming.
 4. UITZONDERING: bij openstaande/achterstallige betaling heeft Startupsolutions het recht om de toegang tot de website en inhoud te blokkeren.

Artikel 10: Afiliatie

 1. U ontvangt een eenmalige aanbrengsvergoeding van 50 euro voor elke nieuwe klant die via Startupsolutions een website laat bouwen of vernieuwen.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

 1. Startupsolutions belooft zich te houden aan de privacywetgeving en zal alleen met toestemming van de klant gegevens bewerken of aanpassen.
 2. Deze gegevens mogen alleen met toestemming van de klant worden gedeeld met derden.

Artikel 12: Betalingstermijn hosting en onderhoud

Factuur voor website hosting en onderhoud:

 • U heeft 30 dagen de tijd om een factuur te betalen voor de hosting en het onderhoud van uw website.

1e herinnering:
U krijgt 10 extra dagen om de factuur te betalen.

2e herinnering:
Als u dan nog steeds niet betaald hebt na de extra 10 dagen, wordt uw website offline gezet en wordt uw e-mailverkeer stopgezet (hierdoor kunt u geen e-mails meer ontvangen). U krijgt dan 5 dagen om de factuur te betalen + 85 euro om uw e-mails opnieuw te activeren en uw website weer online te plaatsen.

3e herinnering:
Als u nog steeds niet betaald heeft na deze 5 extra dagen, wordt uw dossier doorgestuurd naar onze bedrijfsadvocaat. Daar komen dossierkosten bij + de 85 euro voor het opnieuw activeren van uw e-mails en het weer online plaatsen van uw website, mits betaling van de facturen.

Contact

Jay startup

Jay

Webdesign, grafisch design & Online Marketing

Contact

Delen