Wat is ROI en waarom is het belangrijk voor jouw bedrijf?

Als ondernemer of bedrijfsleider is het essentieel om inzicht te hebben in de financiële prestaties van je bedrijf. Eén van de belangrijkste metrics die hierbij helpt, is de Return on Investment (ROI). ROI is een krachtig instrument om de efficiëntie en winstgevendheid van je investeringen te meten en te analyseren. In deze blogpost gaan we dieper in op wat ROI precies is, hoe je het berekent en waarom het zo belangrijk is voor jouw bedrijf.

Wat is ROI?

ROI staat voor Return on Investment en is een financiële ratio die weergeeft hoeveel winst of opbrengst je hebt gegenereerd in verhouding tot de kosten van een specifieke investering. Met andere woorden, ROI laat zien hoeveel rendement je hebt behaald op een bepaalde investering.

De ROI-formule is als volgt:

ROI = (Opbrengst van de investering – Kosten van de investering) / Kosten van de investering x 100%

Het resultaat wordt uitgedrukt als een percentage. Hoe hoger het percentage, hoe hoger het rendement op je investering.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel, je hebt 5.000 euro geïnvesteerd in een nieuw marketingcampagne. Na afloop heb je 8.000 euro aan extra omzet gegenereerd.

De ROI zou dan als volgt berekend worden: ROI = (8.000 – 5.000) / 5.000 x 100% = 60%

In dit geval heeft de investering in de marketingcampagne een ROI van 60% opgeleverd. Dit betekent dat je voor elke euro die je hebt geïnvesteerd, 1,60 euro aan opbrengsten hebt gegenereerd.

Waarom is ROI belangrijk?

ROI is een cruciale metric voor bedrijven om verschillende redenen:

 1. Inzicht in financiële prestaties:
  ROI geeft je inzicht in hoe efficiënt en winstgevend je investeringen zijn. Dit helpt je om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over toekomstige investeringen.
 2. Prioriteren van investeringen:
  Door de ROI van verschillende investeringen te vergelijken, kun je beter bepalen waar je jouw geld het beste in kunt steken. Je kunt je resources dan richten op de meest rendabele investeringen.
 3. Verantwoording naar stakeholders:
  ROI is een objectieve maatstaf die je kunt gebruiken om aan klanten, investeerders of andere stakeholders te laten zien wat de impact en het rendement is van je investeringen.
 4. Optimalisatie van processen:
  Door ROI-analyses uit te voeren, kun je inefficiënties in je bedrijfsprocessen identificeren en verbeteringen doorvoeren om de winstgevendheid te verhogen.
 5. Onderbouwing van investeringsbeslissingen:
  ROI-berekeningen helpen je om investeringsbeslissingen te onderbouwen en te rechtvaardigen, zowel binnen je eigen organisatie als tegenover externe partijen.
 6. Benchmarking en concurrentievermogen:
  Door je ROI te vergelijken met die van concurrerende bedrijven, kun je beter bepalen hoe je presteert ten opzichte van de markt. Dit geeft je waardevolle inzichten om je concurrentiepositie te versterken.

Hoe bereken je ROI?

Om de ROI van een investering te berekenen, volg je deze stappen:

 1. Bepaal de opbrengsten:
  Identificeer de financiële opbrengsten of besparingen die je hebt gerealiseerd dankzij de investering. Dit kunnen extra omzet, kostenbesparingen of andere meetbare voordelen zijn.
 2. Bepaal de kosten:
  Breng alle kosten in kaart die gemoeid zijn met de investering, zoals aanschafkosten, onderhoudskosten, personeelskosten, etc.
 3. Bereken de ROI:
  Pas de ROI-formule toe: ROI = (Opbrengsten – Kosten) / Kosten x 100%

Het is belangrijk om bij het berekenen van ROI rekening te houden met alle relevante kosten en opbrengsten. Soms zijn de voordelen van een investering niet direct financieel meetbaar, zoals verbeterde klanttevredenheid of een sterkere merkpositie. In dat geval kun je proberen deze indirect mee te nemen in je ROI-berekening.

Voorbeelden van ROI-berekeningen

Laten we een paar concrete voorbeelden bekijken om ROI beter te begrijpen:

Voorbeeld 1: Investering in een nieuw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem

Kosten van de ERP-implementatie: 100.000 euro Jaarlijkse besparingen dankzij efficiëntere processen: 30.000 euro Verwachte levensduur van het ERP-systeem: 5 jaar

ROI = (Totale besparingen in 5 jaar – Implementatiekosten) / Implementatiekosten x 100% ROI = ((30.000 x 5) – 100.000) / 100.000 x 100% = 50%

In dit voorbeeld heeft de investering in het ERP-systeem een ROI van 50% opgeleverd over een periode van 5 jaar.

Voorbeeld 2: Investering in een social media marketingcampagne

Kosten van de sociale media campagne: 20.000 euro Extra omzet gegenereerd door de campagne: 35.000 euro

ROI = (Extra omzet – Kosten campagne) / Kosten campagne x 100% ROI = (35.000 – 20.000) / 20.000 x 100% = 75%

In dit geval heeft de investering in de social media marketingcampagne een ROI van 75% opgeleverd.

Voorbeeld 3: Investering in een bedrijfswebsite

Kosten voor ontwikkeling en onderhoud website: 10.000 euro per jaar Jaarlijkse extra omzet dankzij de website: 25.000 euro

ROI = (Extra omzet – Kosten website) / Kosten website x 100% ROI = (25.000 – 10.000) / 10.000 x 100% = 150%

In dit voorbeeld heeft de investering in een bedrijfswebsite een ROI van 150% per jaar opgeleverd.

Deze voorbeelden laten zien hoe je ROI kunt berekenen voor verschillende soorten investeringen. De uitkomst geeft je waardevolle inzichten om te bepalen of een investering rendabel is.

Factoren die ROI beïnvloeden

Er zijn diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de ROI van een investering:

 1. Investeringskosten:
  Hoe hoger de initiële kosten, hoe langer het duurt om break-even te bereiken en een positieve ROI te realiseren.
 2. Operationele kosten:
  Naast de initiële investeringskosten, moeten ook de doorlopende operationele kosten worden meegenomen in de ROI-berekening.
 3. Opbrengsten:
  De hoogte van de financiële opbrengsten of besparingen die de investering oplevert, heeft uiteraard een grote invloed op de ROI.
 4. Tijdsduur:
  De periode waarin je de opbrengsten realiseert, is bepalend voor de uiteindelijke ROI. Hoe langer de investeringsperiode, hoe hoger de ROI over de totale looptijd.
 5. Risico’s:
  Hoe hoger het risico van een investering, hoe hoger de potentiële ROI moet zijn om het risico te rechtvaardigen.
 6. Inflatie:
  Stijgende prijzen en kosten over tijd kunnen de ROI negatief beïnvloeden als daar geen compensatie tegenover staat.
 7. Concurrentie:
  Toenemende concurrentie kan de opbrengsten onder druk zetten en daarmee de ROI verlagen.

Door deze factoren goed in kaart te brengen, kun je de ROI-berekeningen nauwkeuriger maken en beter onderbouwde investeringsbeslissingen nemen.

Wanneer is een ROI acceptabel?

Er is geen universeel acceptabele ROI-norm, omdat dit sterk afhankelijk is van de branche, het type investering en de risicobereidheid van het bedrijf. Echter, over het algemeen geldt:

 • Positieve ROI:
  Een ROI hoger dan 0% wordt als positief beschouwd, aangezien dit betekent dat de investering winstgevend is.
 • Doelstelling van 15-20%:
  Veel bedrijven streven naar een ROI van minimaal 15-20% op hun investeringen. Dit wordt vaak gezien als een goed rendement.
 • Minimaal hoger dan alternatieve investeringen:
  De ROI zou in ieder geval hoger moeten zijn dan het rendement dat je zou kunnen behalen op alternatieve investeringen, zoals sparen of beleggen.
 • Proportioneel aan het risico:
  Hoe hoger het risico van een investering, hoe hoger de vereiste ROI om dat risico te rechtvaardigen.

Uiteindelijk is het aan jou als ondernemer om te bepalen wat voor jouw bedrijf een acceptabele ROI is, rekening houdend met de specifieke omstandigheden en doelstellingen.

Conclusie

ROI is een essentiële metric voor bedrijven om de efficiëntie en winstgevendheid van investeringen te meten. Door ROI te berekenen, krijg je inzicht in waar je jouw geld het beste kunt besteden en kun je onderbouwde beslissingen nemen over toekomstige investeringen.

Het is belangrijk om bij het berekenen van ROI alle relevante kosten en opbrengsten mee te nemen, zodat je een realistisch beeld krijgt. Daarnaast spelen factoren als risico, concurrentie en tijdsduur een belangrijke rol.

Door ROI-analyses structureel toe te passen in je bedrijfsvoering, kun je jouw investeringen optimaliseren en je concurrentiepositie versterken. Zo draagt ROI bij aan de algehele financiële gezondheid en het langetermijnsucces van je onderneming.

 

Bericht delen